Upravljanje IT sredstvima - IS REM

Solutia je razvila sopstveni visoko efikasan sistem za praćenje vrednih sredstava i imovine preduzeća. Sistem implementira napredne tehnologije na bazi RFID čip modula i napredni i brz način njihovih očitavanja i evaluacije.
 

  • Automatizacija procesa
  • Registracija
  • Profilaksa
  • Servis
  • Identifikacija
  • Uvođenje jedinstvene baze podataka uređaja
  • Kompletan izveštaj uređaja u upotrebi
  • Integracija sa sistemima klijenata i sa GIS-a (Geografski informacioni sistem )

KONTAKTIRAJTE NAS