Sistemska integracija

Efektivni tok informacija, nudi Vam Solutia


Svesni smo da je raznovrsni, unutrašnje kompleksni i nesmetani tok informacija, od ključne važnosti za kompaniju kao i njeno efikasno učešće na tržištu.

 

IS 

S obzirom na naše iskustvo na velikim projektima u Češkoj kao i na projektima multinacionalinih kompanija, spremni smo da preuzmemo zadatke koji se odnose na integraciju informacionih sistema. Da li se radi o nadzoru razvoja informacionog sistema, stvaranje novog ili izmena postojećeg, biće nam drago da se pridružimo i pomognemo realizaciji vaših potreba i zahteva.

 

Isporuka rešenja ili nadzor Vašeg rešenja je u potpunosti u skladu sa principima lako održivog IS, njegove administracije kao i višekratna upotreba servisa na principima Servis Orjentisane Arhitekture (SOA).

 

 

Primarno nudimo usluge:

  • Sistem integratora koji će biti odgovoran za realizaciju vašeg informacionog sistema.
  • Stvaranja i održavanja IT strategije.
  • Dizajniranja rešenja za integraciju vaše kompanije.
  • Analize i projektovanja ciljne arhitekture informacionog sistema.
  • Pronalaženja odgovarajuće tehnologije za centralni deo vašeg informacionog sistema.
  • Implementacije izabrane integracione platforme.
  • Konsultacije, nadgledanja kao i pripreme za razvoj kao i sam razvoj IS i njegovih komponenata.

 

 

Poštovanje postojećeg funkcionisanja

Odgovarajući pristup integraciji i odgovarajuća tehnologija će uvek biti izabrana
uz puno poštovanje postojećeg funkcionisanje unutrašnjih procesa u kompaniji,
u pogledu efikasnog i najmanjeg mogućeg ometanja.

 

 

 

Korišćene tehnologije:


Koristimo sledeće tehnologije proverenih proizvođača na polju sistemske integracije:

Osim toga, sopstvena rešenja gradimo i na platformi otvorenog koda (open source).

KONTAKTIRAJTE NAS