Service Desk

Danas, sve više i više preduzeća su direktno zavisne od IT tehnologija i IT usluga. Zato je potrebno da ove usluge i procese za upravljanje stalno optimizujete i automatizujete u odnosu na poslovne procese koji nemaju direktnu podršku.

 

Jedinstveno mesto pristupa


Service Desk služi korisnicima kao jedinstveno kontaktno (pristupno) mesto (tzv. Single Point of Contact, SPOC) koje je odredjeno za prijavljivanje kvarova, zahteva za promene i sl. pristup zasnovan na sistemu nabavke nove opreme, rešavanje problema na uređajima, kao i prenos informacija korisnicima i drugim zainteresovanim osobama.

 

Jedinstveno kontaktno mesto, omogućava korisnicima lakše i brže snalaženje, orijentaciju u kontaktu sa IT odeljenjem jedne organizacije kao i mogućnost trenutne provere stanja određenog zahteva, njegovog rešenja ili pojedinačnih zahteva korisnika.

 

 

„Ono što se ne može izmeriti, ne može se ni kontrolisati“

IT Manager efektivnim korišćenjem Service Desk alata dobija pregled o svim zahtevima koji su zadati IT odeljenju kao i o njihovom stanju, statistikama zahteva, njihovu dodelu individualnim IT specijalistima kao i pregledom njihove realizacije, raznih obaveza, vrste sporazuma na nivou usluge tzv. SLA (Service Level Agreement).

 

 

Upravljanjem i automatizacijom procesa, IT Manager će bolje iskoristiti potencijal, specijalizacije i kapacitet IT odeljenja. To dovodi do brže, kvalitetnije i efikasnije pružene usluge prema korisnicima/klijentima.

 

Jasan trend i oblasti Service Desk alata je korišćenje njegovog potencijala i funkcionalosti čak i za tzv. NON IT procese. Kupac/korisnik na taj način povećava iskorišćenost svoje investicije u Service Desk tehnologije.

 

Kako prepoznati Servis Desk alat koji odgovara vašoj organizaciji?


U svetu Service Desk tehnologija ključni pojam je ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Ova skraćenica je danas kod većine korisnika podrazumeva skup postupaka i koncepta, koji poboljšavaju upotrebu, planiranje i kvalitet IT usluga.

 

LANDesk Service Desk alat pokriva svih 15 ITIL v3 procesa, njegova upotreba istovremeno rešava veliki niz problema koji spadaju u sledeće oblasti navedene u tabeli niže.

 

Upravljanje incidentima

Upravljanje događajima

Upravljanje problemima

Ispunjavanje zahteva za uslugu

Upravljanje sredstvima i konfiguracijama

Upravljanje dostupnosti

Upravljanje nivoima usluga (SLA)

Katalog usluga

(Service Catalogue)

Upravljanje finansijama

Upravljanje bazom znanja

Upravljanje Rolloutom i Releaseom

Planiranje kapaciteta

Upravljanje promenama

Upravljanje portfolijom usluga

Upravljanje uslugama u kontinuitetu 

Sertifikacija PINK VERIFY

Organizacija Pink Elephant je uključena u proceni Service Desk alata sa aspekta njihove usaglašenosti i procesa ITIL podrške .

 

Sertifikacija PINK VERIFY može poslužiti kao pouzdan vodič u meri kvaliteta individualnih usluga i rešenja na bazi Service Desk LANDesk.

KONTAKTIRAJTE NAS