Razvoj softvera

Kompanija Solutia se fokusira na pružanje kompleksnih rešenja i zato koristimo znanja i iz drugih oblasti, čime stvaramo nova integrisana i kompletna rešenja.

 

Jedan od primera može biti upotreba RFID tehnologije za evidenciju IT sredstava koja su u tesnoj vezi sa LANDesk alatima.

 

Naša softverska rešenja su uglavnom zasnovana na Oracle tehnologiji i široko u upotrebi programskom jeziku Javi. Javu koristimo za pomenuta, posebno i jedinstveno RFID, rešenja za upravljanje imovinom i nadzor komercijalno vrednih vrsta drveća.

 

Koji je naš recept za uspešne projekte razvoja softvera?

Za svaki projekat pokušavamo da pronađemo odgovarajući pristup koji će najbolje odraziti zahteve kupaca, njihovo učešće i vremensko ograničenja projekta.

 

Vodimo IT projekte za razvoj softvera kako na osnovu metode vodopada (waterfall) tako i agilnom metodom. Naše osoblje ima iskustva sa modernim razvojnim metodama kao što su SCRUM, ekstremno programiranje (XP) i drugima. U poređenju sa širim konceptom ti pristupi mogu da se kombinuju sa robusnim metodologija za upravljanje projektima, tipa PRINCE2.

 

Ovaj pristup dobija na prednosti kod sinergije između dve različita procesa.

 

Klasičan pristup, vodopad (waterfall)

U klasičnom pristupu važi to da pojedine faze planiramo na početku kao i da jedna faza prati drugu, nakon završetka prethodne.

 

Na početku su napisani zahtevi korisnika, priprema se analiza a zatim prilagođavanje rešenja kao i programiranje softverskog proizvoda, koji se dalje testira i tako proveren pušta u rad.

 

Koje su poteškoće? Projekat koji traje duže od nekoliko meseci po pravilu mora na kraju reagovati na primenu u okolini u okviru informacionog sistema, njegovog razvoj i promenu očekivanja, konkurenciju i sl. U slučaju čvrsto određenih faza projekta bi takva promena značila ponovno vraćanje na prethodnu fazi koja je već bila odobrena a zatim i ponovno pokretanje celog procesa.

 

Takodje praksa ukazuje i to, da u početnim fazama projekta ni najiskusniji konsultanti, analitičari kao i softverski inženjeri nisu u stanju da otkriju sve nejasnoće i poteškoće do kojih dolazi u toku realziacije projekta.

 

Šta je Agilni razvoj softvera? Zašto je pogodan?

 

Angažujete predstavnika korisnika direktno u naš tim za razvoj softvera. To ne znači, da Vaš korisnik treba programirati ali pustite ga da bude uključen u prisutan u sve odluke i direktno stekne znanje i iskustvo vezano za prvu verziju softvera. Pogodna tehnika za to je zapravo već pomenuta metoda SCRUM. U tom slučaju su planirani kratki vremenski periodi, takozvani sprintovi, gde na kraju svakog od njih dolazi do ponovne provere ispravnosti postupka kao i pripreme sledeće faze.

 

Uzorci, prototipi, modeli, koncepti

U svakom slučaju važi to, da je dosta teško za Vašeg korisnika da stvori predstavu, kako će izgledati finalni softverski proizvod kao i nakon godinu dana rada na njemu. On ne zna da li izabrano rešenje ne krije neke probleme u primeni tj. upotrebi, upravljanju ili ergonomiji.

 

 

Prototip

Idealni pristup predstavlja u ovom slučaju već pripremljen prototip softverskog proizvoda.

 

Skoro ništa ne mora da bude u funkciji, dovoljno je osnovna predstava kao i raspored kontrola za upravljanje softverom. Bićete iznenađeni kakvi sve predlozi od strane korisnika sa takvog sastanka će se pojaviti, i gde ranije virtualna predstava i zahtevi korisnika se pretvaraju u realan benefit projekta.

 

Koje tehnologije izabrati za prototipove? Ako pravite klasičnu "windows" aplikaciju, dovoljne je pokazati par formi u Visual Basic, C# i sl. Ako radite web projekat, izmenite izgled drugih implementacije u Photoshopu, dodajte dugmad, logo... ili pripremite jednostavan HTML. Alternativno, koristite "online" usluge kao što je Moqups.com.

 

Ko su korisnici Solutie?

Mi razumemo da privredni subjekti i organizacije javnog sektora imaju različita očekivanja i zahteve. Možemo pripremiti odgovarajući recept za rešavanje problema, potreba, zahteva, i sve to bez razlike da li ste firma ili državna institucija ili resor.

 

 

1,1 milijardi računara koristi Javu.

 

3 milijardi mobilnih telefona koristi Javu.

 

31x više mobilnih telefona koristi Javu nego Apple a Android zajedno.

 

100% svih Blu-Ray rekordera radi na Javi.

 

Svake godine se proizvede 1,4 milijardi kartica za elektronsko plaćanje kao i SIM kartica za mobilne telefone po standardu Java Cards.

 

Sa web strana proizvodjača se svake godine preuzme 930 miliona Java Runtime Environment (JRE).

 

Java radi na TV set-top boxovima, štampačima, igrama, navigacionim sistemima u automobilima, bankomatima, terminalima lutrija, medicinskih sredstava, terminali za plaćanje parkinga kao i mnogo mnogo drugih uredjaja o kojima niste ni razmišljali.

KONTAKTIRAJTE NAS