Projektni i program menadžment

Pružamo usluge kako u stvarnom upravljanju projektima i programima, tako i uvođenje najboljih metoda u praksi za upravljanje projektima i programima u vidu projektne kancelarije.

 

Ako je vaš projekat je u velikoj nevolji i treba Vam iskusan rukovodilac projektima (Project Manager) koji bi ponovo uspostavio red na projektu, kontaktirajte nas.

 

Projektni biro (kancelarija) u Vašem preduzeću


Projektna kancelarija je zadužena za stvaranje grupe specijalista u preduzeću koji su vlasnici znanja o pravilnom upravljanju projektima i koji daju savete, ali i  donose odluke o upravljanju konkretnog projekta u skladu sa standardima i direktno ga kontrolišu tj. vode.

 

Upotrebljavamo metodologije za upravljanje projektima na osnovu američkih principa Project Management Body of Knowledge (PM BOK) , kao i sa metodologiju britanske vlade Projekti u kontrolisanom okruženju - Projects In Controlled Environment - PRINCE2 ® .

 

 

PRINCE2®

PRINCE2® je skraćenica od PRojects In Controlled Environment, tj. Projekti u kontrolisanom okruženju. To je jedan od najčešće korišćenih postupaka integrisanog upravljanja projektima od malih do veoma velikih, koji se razvija na osnovu metodologije od 1965.
 
Koristeći ovu metodologiju možete bezbedno upravljati projektima a t o od izdavanje internog materijala, konferenciju za štampu, pa do lansiranja novog proizvoda na tržištu ili izgradnje nove nuklearne elektrane.
 
Skup sedam principa, sedam tema i sedam procesa Vas jasno provede celim putem vodjenja projekta od početka do samog kraja.
 
Iako je ova metodologija relativno robustna, postoje jasno dokazane metode kako primeniti metodologiju za male projekte uz minimiziranje nepotrebnu birokratije i u isto vreme održavajući punu kontrolu nad projektom. 

Naručite publikaciju PRINCE2® za upravljanje malim projektima (na češkom jeziku), koju je napisao Colin Bentley, jedan od najiskusnijih projekt menadžera i poznati autor originalnog manuala PRINCE2®.

 

Cena 1499,- RSD.


KONTAKTIRAJTE NAS