Partner IBM

Firma Solutia je business partnerem IBM.

 

 Naše članstvo u IBM PaartnerNetwork jednog od globalnih IT leadera nam omogućava da Vam kao našim klientima predložimo pametnije rešenje sa dodatnomo vrednošću.


Šta je IBM PartnerNetwork?

Pristuo soecjalizovanoj tehničkoj podrčci, adekvatu tehničku obuku, najnovije informacije, kao i pristup najnovijim trendovima u okviru IBM proizvoda.

 

 

Kompletan portfolio produkata IBM kojisu u ponudu firme Solutia možete naći ovde.

KONTAKTIRAJTE NAS