Oracle OIM

 

Zamislite alat koji pruža mogućnost da kontrolišete administraciju identiteta korisnika i dodeljujete prava zasebnim jedinicama, sa jednog mesta

Šta Identity Management predstavlja?

Predstavlja sistem kroz koji administrirate prava pristupa aplikacijama u okviru Vaše kompanije, sa jednog mesta i prenosi ih na aplikacije, recimo takozvano "rezervisanje". U isto vreme se beleže izmene, određuju pristupi i obaveštavaju administratori detaljnim izveštajima prava pristupa u kompaniji.

 

Kako IDM radi u praksi?

 

Zamislite sledeći scenario: novom zaposlenom je dodeljeno korisničko ime i lozinka sa internim polisama sigurnosti.

 

Kako je to zaposleni u odeljenju računovodstva njoj/njemu je dodeljeno pravo pristupa za FI modula SAPa, kreiran novi e-mail nalog i na internom Microsoft Sharepoint portalu omogućeno uređivanje sekcija "novosti" u okviru odeljanja "ličnih primanja". Kako su odeljenja računovodstva i "ličnih primanja" razdvojena na dve lokacije, zaposlenom se automatski dodeljuje "pristupna kartica" sa definisanim parametrima pristupa obema kompanijskim zgradama i garažama.


I koliko sve ovo dugo traje? Čitavih 30 minuta, onoliko koliko treba dotičnom zaposlenom da uživa u svojoj prvoj jutarnjoj kafi :)

 

Upoznajte se sa Oracle Identity Managementom (OIM)

Access Management

za administraciju pristupa


Identity Governance

za upravljanje identitom


Directory Services

za složenu hijerarhijsku integraciju informacija o identitetu u okviru "oblaka" ili u okviru rešanje "zajednice"

 

Primer ekrana i dijagrama Oracle IDM

 

KONTAKTIRAJTE NAS