Napredni monitoring mreže NAGIOS

Kompanija Solutia nudi usluge kontrole preko mreže proizvođača Nagios.


Nagios XI je profesionalno i složeno rešenje za monitoring IT infrastrukture.

 

Ispunjava zahteve i uslove prouzrokovane takvim sistemima čak i u kritičnim i važnim IS/IT okruženjima bez kompromisa. Zahvaljujući fleksibilnosti i skalabilnosti, pred osnovnih funkcija monitoringa i obaveštavanja, nudi i složene preglede IS/IT okruženja iz perspektive poslovnih procesa.

 

Koristeći predviđanja potencijalnih problema moguće je eliminisati ih pre nego što loše utiču na kritične IS/IT sisteme.

 

 

Bazirano na NAGIOS Core

Nagios XI je baziran na de-facto standardu u oblasti monitoringa sistema, već dokazanog alata otvorenog koda Nagios Core koji se koristio za monitoring veoma obimnih i heterogenih IS/IT okruženja. Zahvaljujući otvorenoj platformi ovo rešenje je omiljeno u poređenju sa ostalim nefleksibilnim alatima za monitoring, velikih komercijalnih proizvođača.


 

Napredne funkcionalnosti NAGIOS XI

 

Kao što je već pomenuto, NAGIOS XI u odnosu na NAGIOS Core, nudi ceo set naprednih funkcionalnosti primenljivih na aplikacije u kritičnom i zahtevnom IS/IT okruženju.

 

Ključni elementi NAGIOS XI su:

  • Moćni Web interfejs sa AJAX tehnologijom (Asynchronous JavaScript and XML) koja obezbeđuje ne samo centralni pregled posmatrane infrastrukture već ujedno i pomaže administrativnim promenama celog nadgledanog sistema.
  • Korisnički pregled i radni prostor koji se podešavaju, takozvani "dashboard" nude široke opcije podešavanja korisničkog interfejsa kako za pojedinačnog korisnika tako i za grupu korisnika.
  • Praktični čarobnjak za konfigurisanje omogućuje konfigurisanje novo nagfledanih uređaja i servisa na jednostavan način
  • Alat za izveštavanje sa naprednim izveštavanjem, opciono definisanim izlaznim parametrima i pregledima sa stanovišta poslovnih procesa.
  • Kapacitivno planiranje za predviđanje potencijalnih rizičnih situacija i stanja.

 

Pregled ekrana NAGIOS alataKONTAKTIRAJTE NAS