Microsoft tehnologije

U okviru Microsoft tehnologija pružamo profesionalne servise u sledećim oblastima:

 • Operativni sistemi
 • Baze podataka
 • Virtuelizacija
 • Centralna infrastrukturna administracija
 • Komunikacije
 • Produktivnost firme
 • Kontrola pristupa

 

Operativni sistemi

Naša rešenja se zasnivaju na Windows Server 2012 i prethodne verzije uključujući:

 • Direktorijumski servisi bazirani na MS Active Directory
 • Mrežni servisi uključujući DNS Server, DHCP Server
 • Web rešenja bazirana na MS IIS Server
 • Servisi za štampanje i fajlove

Baze podataka

Koristeći MS SQL Server tehnologiju možemo Vam ponuditi implemenataciju i jednostavnih i složenih klaster baza podataka.

Alati za integraciju

MS SQL rešenje obuhvata, takođe, napredne servise za konekciju sa drugim sistemima, konkretno Integration Services (ISS), koji menjaju prethodne Data Transformation Services (DTS). To je standardni alat ETL (Extract, Transform & Load).

 

Kao deo MS SQL Server 2012 novi servis Data Quality Services (DQS) je upotrebljen za kontrolu zapisanih podataka. On garantuje da finalni podaci dobijeni obradom kroz sistem sadrže adekvatni nivo kvaliteta koristeći i ugrađeni automatski pristup i dodeljene role.

 

Kombinacija ISS i DQS alata predstavlja veoma moćan alat za intra-kompanijsku integraciju pa i tamo gde su sitemi SAP tipa ili sistemi za upravljanje korporativnim resursima (ERP)

Kontrola referentnih podataka i lista internih kodova

Pomoću Master Data Services (MDS) moguće je automatski i centralno kontrolisati referentne podatke uključujući i hijerarhijski složene strukturne veze. MDS pruža servise za migraciju i verzije referentnih podataka.

 

 

Virtuelizacija pomoću MS Hyper-V

MS Hyper-V ili takozvani Hypervisor omogućuju deljenje hardvera u smislu više virtuelnih servera na jednom fizičkom serveru. Ovakvo rešenje povećava iskorišćenost hardvera i efikasnije je od sistema više hardverskih servera.

 

Microsoft koristi drugačije više slojni pristup u odnosu na slične VMWare tipove. Za korišćenje Hyper-V je potrebno imati centralni kontrolni sistem, obično Windows Server 2008 u 64-bitnoj verziji, koji se izvršava na fizičkom serveru i koji opslužuje virtuelne servere sa svojim aplikacijama i servisima za korisnike.

 

Razvoj alata za virtuelizaciju, naravno, da nije zaustavljen pa tako u sledećeoj verziji Windows 8 Servera će biti moguće raditi virtuelizaciju mrežnog okruženja ili praviti rezervne kopije podataka u "oblaku".

Administracija infrastrukture pomoću Central MS

MS System Central je porodica proizvoda za administraciju servera baze podataka i klijentskog okruženja.

 

Bilo da vodite brigu o složenoj serverskoj strukturi ili sistemu u "oblaku" ili možda samo nekoliko radnih stanica, MS System Central omogućuje da izvršite željene zadatke sa maksimalnim učinkom.

Komunikacije pomoću MS Exchange

Server pošte MS Exchange pruža mogućnosti saradnje na grupnom nivou i na internetu. Uključuje naprednu administraciju i deljenje kalendara  kao i pristupe internim podacima firme bilo preko radnih stanica, prenosnih ili mobilnih uređaja.

 

Svi servisi se mogu koristiti i kroz web interfejse.

Produktivnost firme pomoću MS Sharepoint

Rešenje bazirano na MS Sharepointu omogućuje:

 • složeni internet portal podataka za prezentaciju firme
 • interne informacije za firmu i web-intranet
 • sajtove za zajednički rad timova kao i deljene informacija
 • lične sajtove pojedinih korisnika

Kontrola pristupa: MS Active Directory

MS Active Directory je alat koji je namenjen podešavanju prava pristupa i pravilima, instalaciji softvera na dodeljenim računarima sa uključenim grupnim ispravkama grešaka za operativne sisteme i aplikacije. Radi nad takozvanim domenom i cela struktura i veze su strogo hijerarhijski povezani unutar domena. Rešenje uključuje i detaljna prava migracije.


Solutia je Microsoft partner

Ponosni smo na status Microsoft Silver sertifikovanog partnera.

 

Da li ste znali da...

...e-banking nekih banaka se izvršava na Microsoft SQL serverskoj platformi?

KONTAKTIRAJTE NAS