Konsalting

Konzultační činnost Solutia

Strateško upravljanje i planiranje

  • Razvoj IT strategije.
  • Priprema i dobijanje atestacije.
  • Optimizacija unutrašnjih procesa.
  • Definisanje koncepta informacionog sistema kompanije u vezi sa i u potpunosti u skladu sa drugim strategijama.
  • Postavljanje standarda i sprovodjenje odgovarajuće metodologije.
  • Revizija predmeta ugovora i sporazuma.
  • Pregled i evaluacija ugovornih odnosa.
  • Izrada finansijskih planova, uključujući prognoze operativnih troškova IS/IKT za naredni period.
  • Definisanje i dokumentovanje rizika, podrška i priprema protivmera.

Projektni konsalting i menadžment

  • Stručna mišljenja o finansijskom budžetu za ceo projekat, podizvodnja po ugovoru, isporuka.
  • Pripreme ključnih dokumenata za ugovorni odnos sa dobavljačima.
  • Kritična provera ugovora pre zaključenja.
  • Stručna konsultacija pri planiranju stručnih projekata.
  • Finansijska procena u smislu efikasnosti u korišćenju uloženih sredstava.
  • Specifična evaluacija na osnovu tipa IT projekta.
  • Podrška prilikom implementacija ISO standarda

Analiza i optimizacija postojećeg softvera.

  • Konsultantske usluge u oblasti komunikacije i integracije postojeće tehnološke infrastrukture.
  • Procena i pregled sistema za obezbeđenje kvaliteta, ekologije, zaštitu informacija i IT usluge u skladu sa sledećim standardima:
    • ISO 9001,
    • ISO 14001,
    • ISO 27001,
    • ISO 20 000.

Konsultacije u oblasti integracije

  • Konsultantske usluge u oblasti integracije postojećih softverskih rešenja.
  • Planiranje i implementacija informacionih sistema.
  • Funkcionalna procena rešenja arhitekture ili podobnosti predložene tehnologije.

Konsultacije u oblasti arhitekture IS klijenata

  • Obrada zahteva korisnika na osnovu zahtevane osobine IS.
  • Analiza IS.
  • Projektovanje arhitekture IS uključujući odgovarajuće tehnologije.
  • Priprema finansijskog i vremenskog zahtevanja projekta.

Konsultacije u oblasti pripreme IT tendera klijenta

  • Konsultacije u toku kreiranje kao i izrada tenderske dokumentacije na osnovu zahtevia korisnika.
  • Uzimajući u obzir pravne, finansijske i tehničke aspekte tendera.
  • Izrada projektnog plana za sprovođenje željenog rešenja.
  • Nadzor nad realizacijom projekta sa strane klijenta.

Stručno ocenjivanje ponuda prema zahtevima klijenata

  • Alternativni predlozi i tehnička procena predložene tehnologije.
  • Procenjivanje kvaliteta predloženog rešenja.
  • Procena finansijskih prednosti ponuda.
  • Konsultacije i uključivanje zahteva korisnika u okviru projekata.
  • Procena bezbednosnih aspekata IT projekata.

 

Solutia tim

Naši stručnjaci iza sebe imaju više od petnaest godina iskustva kao konsultanti.

 

Svi oni su učestvovali u implementaciju velikih sistema za naplatu (billing), sisteme logistike, implementirali su kancelarije za dizjan i razvoj IT strategija, za velike kompanije u Češkoj i van granica, takođe.

KONTAKTIRAJTE NAS