Konsalting

Konzultační činnost Solutia

Strateško upravljanje i planiranje

 • Razvoj IT strategije.
 • Priprema i dobijanje atestacije.
 • Optimizacija unutrašnjih procesa.
 • Definisanje koncepta informacionog sistema kompanije u vezi sa i u potpunosti u skladu sa drugim strategijama.
 • Postavljanje standarda i sprovodjenje odgovarajuće metodologije.
 • Revizija predmeta ugovora i sporazuma.
 • Pregled i evaluacija ugovornih odnosa.
 • Izrada finansijskih planova, uključujući prognoze operativnih troškova IS/IKT za naredni period.
 • Definisanje i dokumentovanje rizika, podrška i priprema protivmera.

Projektni konsalting i menadžment

 • Stručna mišljenja o finansijskom budžetu za ceo projekat, podizvodnja po ugovoru, isporuka.
 • Pripreme ključnih dokumenata za ugovorni odnos sa dobavljačima.
 • Kritična provera ugovora pre zaključenja.
 • Stručna konsultacija pri planiranju stručnih projekata.
 • Finansijska procena u smislu efikasnosti u korišćenju uloženih sredstava.
 • Specifična evaluacija na osnovu tipa IT projekta.
 • Podrška prilikom implementacija ISO standarda

Analiza i optimizacija postojećeg softvera.

 • Konsultantske usluge u oblasti komunikacije i integracije postojeće tehnološke infrastrukture.
 • Procena i pregled sistema za obezbeđenje kvaliteta, ekologije, zaštitu informacija i IT usluge u skladu sa sledećim standardima:
  • ISO 9001,
  • ISO 14001,
  • ISO 27001,
  • ISO 20 000.

Konsultacije u oblasti integracije

 • Konsultantske usluge u oblasti integracije postojećih softverskih rešenja.
 • Planiranje i implementacija informacionih sistema.
 • Funkcionalna procena rešenja arhitekture ili podobnosti predložene tehnologije.

Konsultacije u oblasti arhitekture IS klijenata

 • Obrada zahteva korisnika na osnovu zahtevane osobine IS.
 • Analiza IS.
 • Projektovanje arhitekture IS uključujući odgovarajuće tehnologije.
 • Priprema finansijskog i vremenskog zahtevanja projekta.

Konsultacije u oblasti pripreme IT tendera klijenta

 • Konsultacije u toku kreiranje kao i izrada tenderske dokumentacije na osnovu zahtevia korisnika.
 • Uzimajući u obzir pravne, finansijske i tehničke aspekte tendera.
 • Izrada projektnog plana za sprovođenje željenog rešenja.
 • Nadzor nad realizacijom projekta sa strane klijenta.

Stručno ocenjivanje ponuda prema zahtevima klijenata

 • Alternativni predlozi i tehnička procena predložene tehnologije.
 • Procenjivanje kvaliteta predloženog rešenja.
 • Procena finansijskih prednosti ponuda.
 • Konsultacije i uključivanje zahteva korisnika u okviru projekata.
 • Procena bezbednosnih aspekata IT projekata.

 

Solutia tim

Naši stručnjaci iza sebe imaju više od petnaest godina iskustva kao konsultanti.

 

Svi oni su učestvovali u implementaciju velikih sistema za naplatu (billing), sisteme logistike, implementirali su kancelarije za dizjan i razvoj IT strategija, za velike kompanije u Češkoj i van granica, takođe.

KONTAKTIRAJTE NAS