Integracija pomoću Oracle SOA Suite

Oracle SOA Suite alat, kao deo Oracle Fusion Middleware platforme, predstavlja "krov" sistemske integracije koristeći standarde servisno-orijentisane arhitekture (SOA).

 

Oracle proizvodi, kao celina, omogućavaju pouzdanu komunikaciju između zasebnih slojeva i Oracle proizvoda: baza podataka sa aplikacionim serverom, aplikacioni server sa web serverom, vezu sa Oracle WebCenter Content i sl.

 

Kao dodatak, Oracle SOA Suite predstavlja sjajan alat za ukrštenu integraciju platformi kako između zasebnih slojeva različitih proizvođača tako i horizontalno između različitih platformi različitih proizvođača.

 

Oracle BPEL Process Manager

Jedinstveni Oracle alat za komponovanje kompleksnih procesa omogućuje savršen pregled statusa procesa, njihovu efikasnost i sve potrebne informacije za njihovo podešavanje i pojednostavljenje.

 

Sa aspekta korisnika, koji je uključen u sve ove procese, najvažniji alat predstavlja Oracle Worklist. On transparentno i intuitivno sakuplja sve tražene informacije ili radnje u okviru definisane kompleksnosti procesa od strane korisnika.

Oracle Enterprise Service Bus

Služi kao višenamenski alat za isporuku informacija u okviru Oracle SOA Suite. ESB omogućava trenutno rešenje za aplikacije koje su potrebne u sistemskoj integraciji visokih performansi, za celu kompaniju, pa čak i ako se koristi rešenje u "oblaku" (cloud).

Administracija interfejsa i događaja

Oracle rešenje uključuje i stalnu implementaciju aspekata servisno-orijentisane arhitekture koja omogućuju ponavljanje jednom spremne procedure koristeći opšte standarde.

Za kontrolisan protok vrednih informacija kroz Vašu kompaniju Oracle omogućuju alat Event Processing koji sigurno prati informaciju kroz Vašu kompaniju i omogućuje njenu maksimalnu iskorišćenost za dobrobit vašeg poslovanja.



KONTAKTIRAJTE NAS