IBM tehnologije

Kompanija IBM je pionir u oblasti informatike i računarskih tehnologija

Je proizvođač servera visokih performansi iz kojih su kontrolisani prostor  kao svemirski letovi, uz njihovu pomoć računamo numeričke vremenske modele , simulira se funkcionisanje kompleksnih organskih jedinjenja i DNK .

 

I u kućnoj sredini su se "nastanili" kompjuteri standarada IBM PC, kao prvi brand notebook računara je bila marka IBM. Divize račuanra je kasnije bila prodata prioizvodjaču Lenovo.

Saznajte više o kategorijama prdukata IBM

Softwarski alati

Server rešenja

Soluitia je partner IBM

Veliko plavo

Kompanije International Business Machines (IBM), često nazivana Veliko plavo, je osnovana 1888.

 

Originalno kao CTR proizvodila je kućne vage i satove a kasnije i siteme za bušene kartice. Od osamdesetih se fokusira na širu oblast računarske tehnologije.

KONTAKTIRAJTE NAS