Etický kodex společnosti

 

Všichni pracovníci společnosti se zavazují dodržovat tento Etický kodex společnosti solutia.


 

Článek 1

Profesionalita a kvalita poskytovaných služeb


Zachovávat trvale prvotřídní úroveň poskytovaných služeb, plnit zodpovědně a v dohodnutých termínech veškeré dohody s klienty společnosti a přistupovat profesionálně k úkolům, které plynou z jednotlivých klientských zakázek a projektů.

 

Při výběru vhodných architektonických a technologických přístupů pro konkrétní dodávku vždy volit takové, které budou maximálně přímočarým způsobem a za využití moderních přístupů řešit zadání.

 

Vždy upozornit zákazníka na možnost využití odlišného, alternativního přístupu, k vyřešení požadovaného úkolu, pokud tento alternativní postup poskytuje efektivnější a kvalitnější řešení stejného problému.

 

Dělat maximum pro to, aby služby společnosti Solutia i vnitřní podnikové procesy dosahovaly trvale nejvyšší možné kvality a byly neustále zlepšovány a kontrolovány při důsledných a pravidelných interních i externích auditech dle normy ISO 9001.

Článek 2

Využití standardů


Oblast informačních a komunikačních technologií se řídí standardy, které se vyvinuly v průběhu desetiletí existence disciplíny.

 

Společnost Solutia považuje za důležité poskytovat své služby a tvořit produkty v souladu s těmito široce rozšířenými a přijatými standardy. Týká se to jak norem pro řízení kvality poskytovaných služeb ISO 9001, tak snahou o minimální zátěž ve vztahu k životnímu prostředí dle normy ISO 14 001 i bezpečnost informací ISO 27 001.

 

I v případě komplikovaných technologických celků vytváříme řešení použitím moderních postupů na základě servisně orientované architektury (SOA) a webových služeb (WS).

 

Článek 3

Postupy pro řízení projektů a programů

 

Pro řízení projektů důsledně využívat metodiky PRINCE2®  (Projects In Controlled Environment) a PM BOK (Project Management Body of Knowledge), které nám umožňují maximálně efektivní dodávky za nejvyšší možné úrovně kontroly nad jednotlivými zakázkami a projekty a odpovídající úroveň řízení projektových rizik.

 

 

Článek 4

Důvěrnost informací


Neboť jsme si plně vědomi, že nejcennější komoditou v moderním světě jsou informace a znalosti zavazujeme se zachovávat mlčenlivost o všech informacích a know-how, které se dozvíme v průběhu práce pro naše klienty. Vážíme si důvěry, kterou nám naši klienti projevují a uděláme vše pro zachování této důvěry i nadále.

 

Naše interní procesy a nástroje jsou podrobně auditovány podle standardu ISO 27001 pro řízení bezpečnosti informací.

 

Článek 5

Zodpovědné uzavírání dohod


Zavazujeme se přistupovat k práci vysoce čestně a uzavírat pouze takové dohody a uzavírat pouze takové zakázky a dohody, o kterých jsme plně přesvědčeni, že je dokážeme splnit.

 

Článek 6

Čestnost a reprezentace


Vystupovat vždy čestně při jednání se zákazníky i dalšími obchodními partnery a zachovávat dobré jméno společnosti Solutia.

KONTAKTUJTE NÁS